Hur Anna Sandström Foto Hanterar dina personuppgifter/Privacy Policy

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Ditt namn och emailadress som du har uppgett kommer att lagras för att kunna fullgöra vårt avtal med dig och leverera tjänsten korrekt. Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter. Mejla till [email protected]

När du använder Anna Sandströms webbplats och tittar på kurser lagras uppgifter automatiskt – exempelvis när du loggade in senast, ditt IP-nummer etc. 

Utöver detta har vi förstås uppgifter på de affärstransaktioner du har gjort med oss, exempelvis vid köp av webbkurser. 

Viss information erhåller vi via så kallade cookies. Det är information som lagras hos din dator tills du återvänder till oss, då vi plockar upp den igen – exempelvis om du redan är inloggad eller inte, samt besöksstatistik för våra webbsidor. 

/Information we collect

Your name and email address that you have provided will be stored in order to fulfill our agreement with you and deliver the service correctly. You can request deletion of your personal data at any time. Email to [email protected]

When you use Anna Sandström's website and view courses, information is stored automatically - for example when you last logged in, your IP number, etc.

In addition to this, we of course have information on the business transactions you have made with us, for example when buying online courses.

We also receive certain information via so-called cookies. This is information that is stored on your computer until you return to us - for example if you are already logged in or not, as well as visitor statistics for our websites.


Hur dina personuppgifter används 

När du skapar ett konto hos Anna Sandström anger du namn, mailadress och lösenord. Syftet är att du sedan ska kunna logga in och använda våra kurser.

Ditt namn och email du har angivit är också det vi använder när vi behöver kommunicera med dig på olika sätt. Exempelvis för att informera dig om nya uppdateringar, nya kurser etc. Du kan när som helst höra av dig till [email protected] för att ta bort dig från mejlutskick.

Observera att vi aldrig har tillgång till ditt lösenord. 

Vid köp av kurser sparas inte dina betalningsuppgifter i våra system, utan krypteras via betalsidan Stripe som är en av världens största och tryggaste betalningsleverantörer. 

/How your personal information is used

When you create an account in Anna Sandström website, you enter your name, email address and password. The purpose is for you to be able to log in and use our courses.

Your name and email you have entered is also how we use to communicate with you in different ways. For example, to inform you about new updates, new courses, etc. You can contact [email protected] at any time to remove yourself from emails.

Please note that we never have access to your password.

When buying courses, your payment information is not saved in our systems, but is encrypted via the payment page Stripe, which is one of the world's largest and most secure payment providers.